სააგენტო მომსახურება გაზარდე შენი ბრენდის ცნობადობა
ჩვენი ხედვა


ჩვენ შეგვიძლია გავაანალიზოთ ყველა თემა, ჩვენ ვხელმძღვანელებთ სისტემური მიდგომით და ვხედავთ ჩვენი პრინციპული პროდუქციის მიზანს, როგორც ბიზნესის განვითარების მოდელის პროგრამას, რომელიც უხელმძღვანელებს იმ ძალისხმევას, რომელიც განხორციელდება სარეკლამო ინდუსტრიის მშენებლობისთვის. მიღებული გამოცდილების, განსაკუთრებით R & D დეპარტამენტის ოპერაციებში მიღებული გამოცდილების გათვალისწინებით, ჩვენ მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრი კომპანიისთვის ინდუსტრიაში არ შეიძლება ნახსენები იყო ინტეგრირებული ოპერაციის შესახებ. შედეგად, ჩვენ მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ;
  • კორპორატიული იდენტურობის მოთხოვნები არ არის შესრულებული,
  • ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესები არ მუშაობს,
  • ეფექტურობის კოეფიციენტი დაბალია,
  • საოპერაციო პრობლემების გადაწყვეტის მცდელობა სისტემური მიდგომის მაგივრად, პირადი ინიციატივებით ხდება,
  • მარკეტინგული საქმიანობა არ გამოიყენება აუცილებელი მნიშვნელობით,
  • პროგესისთვის უფრო ბევრი რამ უნდა გაკეთდეს მარკეტინგისა და პერსონალური ურთიერთობების სახელით, მისი სურათის შექმნითა და დაცვით,
  • საკონტროლო მექანიზმები არ ფუნქციონირებს საჭირო დონეზე,
  • პროდუქტი და მომსახურება არ არის დივერსიფიცირებული; მომგებიანობა ჩველებრივ დაბალია,
  • კონკურენცია ვითარდება უსამართლო კონკურენციას და ინდუსტრია ორიენტირებულია ერთმანეთის პორტფოლიოების ჩამორთმევაზე, ნაცვლად იმისა, რომ იფიქრობ ბაზრის წილის გაზრდის გზებზე...

ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ბრენდის ცნობადობისა და კონსოლიდაციისთვის.

ბეჭდური აქტივობები : პრეს რელიზი, გარე/შიდა რეკლამა, კატალოგი, ბროშურა, ბანერი. დიდი ვინილის ბანერი, ჟურნალის დიზაინისა და ბეჭდვის მომსახურება, კორპორაციის ლოგოს სამუშაოები.

ვიზუალური აქტივობები : სპეციალური დღის სამუშაოები, პრომოუშენი და ტრეინინგ-ვიდეო, სარეკლამო პროდუქტი, ინტერაქტიული CD-DVD, ჯიხურის დიზაინები, კორპორაციის გამოსახულება და ჟურნალ-გაზეთების გამოცხადების სამუშაოები.

მოსასმენი აქტივობები : რადიო რეკლამა და ჯინგლის/თემის სამუშაოები.

ინტერნეტი: ვებ დიზაინი, პროგრამები და პროგრამული უზრუნველყოფა, Google SEO და მომსახურებების ანალიზი, ვებ ბანერი