ნეტ ბას ბარათი - ავტობუსის ინტერნეტ ბარათი

ნეტ ბას ბარათი - ავტობუსის ინტერნეტ ბარათი ის განვითარდა ატლას იაზილიმის (Atlas Yazılım) მიერ 2011 წელს. ეს არის პირველი კორპორაციული ბარათის სერვისი, რომელიც გამოიყენება კორპორაციული დანახარჯებისა და სამუშაოების შესრულების პარალელურად შუალედური გადახდების სფეროში. ის მართავს კორპორაციულ ხარჯებს.
პარამეტრები
  • მუშაობს ისეთ პროგრამულ უზრუნველყოფებთან, როგორიცაა კიოსკი (KIOSK), ატმ (ATM), პოსი (POS).
  • ისტორიული ანგარიშგება ხელმისაწვდომია.
  • აერთიანებს სავაჭრო წერტილებს.
  • ის განვითარებადია. (ღიაა განვითარებისთვის)
  • აქვს 2923 მომხმარებლისგან შემდგარი, ვრცელი საწევრო ქსელი
  • ამ პარამეტრების მეშვეობით,

გადახდა
მეთვალყურეობა
დაცვა
აღრიცხვა
ოპერაციები შესრულებულია სწრაფად და უსაფრთხოდ.
გამოყენების არეალი
ბენზინგასამართი სადგურები
კვების ობიექტები
სათადარიგო ნაწილები ობიექტები
სადაზღვევო კომპანიები