სამგზავრო ბარათი (Passenger Card) შეხვდით სამგზავრო ბარათის უპირატესობებს.

ჩვენ გთავაზობთ ჩვენს ახალ ბარათს, რათა ისარგებლოთ მისი უპირატესობებით, და არ მოგიხდეთ სხვა ბარათის დამატება თქვენს საფულეში. ამიერიდან, ხელსაყრელი მოგზაურობები სამგზავრო ბარათის სამყაროშია; თქვენთვის, რათა ისარგებლოთ უფრო მეტი კუთხით.

სამგზავრო ბარათის მომხმარებლებმა დააგროვეს დამატებითი ქულები, ბილეთის ღირებულების 10%, თითოეული იმ ბილეთიდან, რომელიც მიიღეს სააგენტოებიდან, ონლაინ, და ქოლ ცენტრებიდან და შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ქულები უფასო ბილეთების მისაღებად მოგზაურობისათვის.

მომხმარებლების დამატებითი ქულები, რომელიც გამომუშავდება სამგზავრო ბარათის გამოყენებით, გააქტიურდება მოგზაურობიდან 24 საათში. 

იმისათვის, რომ ჩვენს მომხმარებლებს მივცეთ საშუალება გამოიყენონ ქულები, მათ ბარათებზე ქულების საერთო რაოდენობა უნდა იყოს სულ მცირე ტოლი იმ თანხის ოდენობისა, რაც უნდა გადაიხადონ სამგზავრო ბილეთის შესაძენად.

ქულები ხელმისაწვდომია 1 წლის განმავლობაში, მათი ბარათზე დასმის თარიღიდან.

წაიშლება/გაუქმდება ქულები, რომლებიც არ იქნება გამოყენებული ერთ წელში.

გამოყენება დღის განმავლობაში 2 გამოყენება სამგზავრო ბარათის ლიმიტია.

ერთი დღის განმავლობაში ორჯერ ერთი და იგივე სამგზავრო ბარათით 2 ბილეთის შეძენა არ არის შესაძლებელი.