სამგზავრო ექსპოზიციის სისტემები

სამგზავრო ექსპოზიციის სისტემები საშუალებას აძლევს სტანდარტულ განცხადებას სარკინიგზო პლატფორმებსა და სატრანსპორტო საშუალებებში ტექსტის სიტყვად/გამოსვლად კონვერტირება გამოცხადებისა და საინფორმაციო სისტემების გზით.

საინფორმაციო სისტემის მართვაის საშუალებას აძლევს ადგილმდებარეობისა და ინფორმაცისს ჩვენებას მწვრთნელებისთვის და ტრანსფერს რუკებზე, მისდევს გამგზავრებისა და ჩამოსვლის დროებს ყოველი მგზავრობისთვის, გადასცემს რეკლამასა და ინფორმაციას ყველა ობიექტსა და პლატფორმას, დისტანციურად. მადლობა მის ინფრასტრუქტურას, რომელსაც შეუძლია ტექსტის სიტყვად/გამოსვლად კონვერტირება, სურვილისამებრ, განცხადება შეიძლება ჩამოყალიბდეს ობიექტებსა და პლატფორმებზე.

მგზავრთა ინფორმირების სისტემა: ის საშუალებას აძლევს მომლოდინე მგზავრებს თვალყური ადევნონ მგზავრობის გამგზავრებისა და ჩამოსვლის დროებს საინფორმაციო ეკრანზე, რომელიც დამონტაჟდება ჩასხდომა-გადმოსხდომის ობიექტებსა და პლატფორმებზე. გარდა ამისა, თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ ამ ეკრანებზე გააგზავნოთ ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა რეკლამა, ამინდის პროგნოზი, საგზაო მდგომარეობა და ინფორმაცია საცობების შესახებ და მიმდინარე სიახლეები.

მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლება ინტერაქტიული განცხადებებით.

აჩვენე შენი კორპორაციული გამოსახულება..

მოგზაურობების მონიტორინგი, აცნობეთ თქვენს მგზავრებს.

გაავრცელეთ თქვენი კამპანია, მოიგეთ გარე რეკლამის საშუალებით. გაავრცელეთ თქვენი რეკლამები, სიახლეები და ამინდის პროგნოზი. თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ განცხადების სიები სხვადასხვა მომხმარებლების მიერ.

ლედ მონიტორებიანი პროდუქცია გამოიყენება აეროპორტებში, სადგურებში, ავტობუსების ტერმინალებზე და ნავსადგურებში მყოფი მგზავრებისათვის გამგზავრების ან ჩამოსვლის ინფორმაციის მიწოდებისთვის. კომპიუტერული ქსელის მიერ შექმნილი მგზავრობის ავტომატიზაციის სისტემებთან თავსებადი, სპეციალური აპარატურა და პროგრამული უზრუნველყოფა, მას მოუტანა ფართო სპექტრის გადაწყვეტილებები ყველა სახის ტერმინალური ბიზნეს საჭიროებებისთვის. LED მონიტორები შეიძლება იყოს მოდელები, რომლებიც შექმნილია რათა აჩვენოს სრული გრაფიკული ან მარტივი ტექსტი. გრაფიკულ მოდელებში, ტექსტი შეიძლება იყოს დაწერილი განსაზღვრული ზომით და შრიფტებით; გრაფიკული ანიმაციები და ვიდეოები შეიძლება იყოს ნაჩვენები. ისინი შეიძლება იყოს ნაწარმოები სხვადასხვა ზომის და რეზოლუციის განსაზღვრული ადგილმდებარეობის მიხედვით. ისინი ნაწარმოებია ერთ ან მრავალ ფერში. მათ შეუძლიათ გაგიწიონ შეუფერხებელი 24 საათიანი მომსახურება წლების განმავლობაში, მუდმივად, 365 დღე.


მონაცემთა ბაზის პროგრამული უზრუნველყოფა
ოპერატორის ტერმინალი
ტერმინალი გამოიყენება ავტორიზებული მომხმარებლების მიერ, მთავარ საკონტროლო ცენტრში შესასვლელად ან კითხვების შესაქმნელად სისტემაში მონაცემებთან მიღწევის გზით.
მომსახურების ტერმინალი
ტერმინალები, რომლებიც გამოიიყენება სისტემის ოფიციალური პირების მიერ მონაცემების აღდგენის ან მომსახურების მიწოდებისთვის.
ქსელის აპარატურა/მოწყობილობა
სისტემაში ყველა ერთეული უკავშირდება ერთმანეთს ეთერნეტის (Ethernet) საშუალებით. ისინი მთელი ტექნიკის ნაწილებია, რომლებიც ინარჩუნებენ ამ კავშირს.