პლუს ბარათი (Plus Card) პლუს ბარათი ერა კვების ხარჯებზე 
რა არის პლუს ბარათი?

პლუს ბარათი გთავაზობთ კვების მომსახურებას და სატრანსფერო მომსახურებას, როგორც თანამედროვე, პრაქტიკულ და სანდო გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, ხალხის სასურსათო მოთხოვნები, სატრანსფერო მომსახურება, ახალ მომსახურებები, რომელიც წარმოგენილი იქნება უახლოეს მომავალში და სხვა კორპორატიული ხარჯები განხორციელდება პლუს ბარათის მოსახერხებული უპირატესობებით.

 „ერთი ბარათი, ბევრი მომსახურება...“ 

 პლუს ბარათი მატებს ღირებულებას ადამიანს, კომპანიას, პროდუქტს და მიმწოდებელს...

 პლუს ბარათი ერა კვების ხარჯებზე

 სანდო, სწრაფი და პრაქტიკული გადაწყვეტილება თანამშრომლების სასურსათო საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად:

 პლუს ბარათი. 

დასაქმებულებს აქვთ შესაძლებლობა ჰქონდეთ თავიანთი საყვარელი საკვები და „პლუს ბარათის“ მენიუ, პლუს ბარათის ხელსაყრელი ფასებით, ამჟამად ფუნქციონირებადი, როგორც საკვები ბარათი. გარდა ამისა, დაწესებულებები უზრუნველყოფენ „პლუს ბარათს“ თავიანთი თანამშრომლებისთვის, რათა შეძლონ იგივე ფასდაკლებით სარგებლობა მიუხედავად თანამშრომლების რაოდენობისა და ყოველთვიური 3%-იანი მოგებისა.

„ერთი ბარათი, ბევრი მომსახურება...“ 

 პლუს ბარათი მატებს ღირებულებას ადამიანს, კომპანიას, პროდუქტს და მიმწოდებელს...

 პლუს ბარათი ერა კვების ხარჯებზე

 სანდო, სწრაფი და პრაქტიკული გადაწყვეტილება თანამშრომლების სასურსათო საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

 პლუს ბარათი. 

დასაქმებულებს აქვთ შესაძლებლობა ჰქონდეთ თავიანთი საყვარელი საკვები და „პლუს ბარათის“ მენიუ, პლუს ბარათის ხელსაყრელი ფასებით, ამჟამად ფუნქციონირებადი, როგორც საკვები ბარათი. გარდა ამისა, დაწესებულებები უზრუნველყოფენ „პლუს ბარათს“ თავიანთი თანამშრომლებისთვის, რათა შეძლონ იგივე ფასდაკლებით სარგებლობა მიუხედავად თანამშრომლების რაოდენობისა და ყოველთვიური 3%-იანი მოგებისა.