Ajans Hizmetleri

Ajans Hizmetleri

Marka bilinirliğinizi arttırın

Vizyonumuz


Biz ele aldığımız her konuyu sistem yaklaşımı ile incelemek eğilimindeyiz. Ve üretim ana hedefimizi, tanıtım sektörünün yapılandırılması yönünde harcanacak çabalara yön verecek bir iş geliştirme modeli uygulaması olarak görüyoruz. Özellikle AR-GE departmanında çalışmanın getirdiği deneyimlere dayanarak sektördeki pek çok firmada entegre bir işleyişten bahsedilemeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun sonucu olarak;

  • Kurumsal kimliğin gereklerinin yerine getirilemediğini,
  • Kalite güvence süreçlerinin işlemediğini,
  • Verimlilik rasyosunun düşük olduğunu,
  • Operasyonel sıkıntıların sistem yaklaşımı ile değil kişi inisiyatifleri ile giderilmeye çalışıldığını,
  • Pazarlama faaliyetlerinin yeterli önemde uygulanmadığını,
  • Tanıtım ve halkla ilişkiler, imaj oluşturma ve koruma adına kat edilmesi gereken uzun bir yol bulunduğunu,
  • Denetim mekanizmalarının istenen düzeyde çalışmadığını,
  • Ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilemediğini, Karlılığın doğal olarak düşük olduğunu,
  • Rekabetin gelişmesi ile birlikte haksız rekabete dönüştüğünü ve sektörün pazar payını arttırmaya yönelik ortak akıl geliştirmek yerine birbirinin portföyünü ele geçirmeye odaklandığını…
Rahatlıkla söyleyebiliriz.

Marka bilinirliliği ve markanın pekiştirilmesi için yapacaklarımız. 
BASILI FAALİYETLER : Basın ilanları, Outdoor/Indoor reklamlar, Katalog, broşür, insert, afiş çalışmaları. Büyük boy vinil afiş baskısı, dergi tasarım ve baskı hizmetleri, kurumsal logo çalışmaları.
ÖRSEL FAALİYETLER : Özel gün çalışmaları, Tanıtım ve eğitim filmi, Promosyon ürünleri, İnteraktif CD-DVD, Stand tasarımları, Kurumsal imaj ve dergi-gazete ilan çalışmaları.
İŞİTSEL FAALİYETLER : Radyo reklamı ve jingle çalışmaları.
İNTERNET : WEB tasarımı, Program ve yazılım hizmetleri, Google SEO ve analiz hizmetleri, WEB banner